Agrykola Mazury, Ośrodek Omega

MOSS OMEGA
+48.87 427 90 12
http://omega.mazury.pl
11 – 610 POZEZDRZE
STRĘGIELEK

tel. +48.87 427 90 12
tel. +48.87 427 90 14

Biuro Ośrodka czynne w dni robocze w godzinach 7 – 15

W przypadku grup zorganizowanych po sezonie turystycznym istnieje możliwość negocjacji ceny.