REGULAMIN PORTU

REGULAMIN PORTU Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujacego się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Port „OMEGA” MOSSz w Stręgielku jest miejscem postoju jachtów żaglowych i sprzętu wodnego ośrodka.

2. Jachtami i innym sprzętem pływającym zarządza bosman portu, który działa z ramienia kierownictwa ośrodka. Decyzje bosmana są wiążące dla wszystkich osób korzystających z jednostek pływających, sprzętu i urządzeń portu – a w szczególności w odniesieniu do

A. Łodzi żaglowych i innych jednostek pływających należących do ośrodka,
B. Załóg przebywających w porcie na jednostkach pływających,
C. Każdej obcej jednostki pływającej przebywającej na terenie portu,
D. Każdej osoby przebywającej w porcie.

3. Na terenie portu oraz na sprzęcie wodnym zabrania się:

A. Spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
B. Kąpieli, mycia naczyń, prania odzieży itp. czynności nie związanych z bezpośrednim przeznaczeniem portu i powodujących zanieczyszczenie środowiska,
C. Łowienia ryb z pomostu,
D. Leżakowania na pomostach,
E. Przebywania na pomostach portu dzieciom do lat 14-stu bez opieki rodziców lub opiekunów.

4. Zabrania się wchodzenia na sprzęt pływający osobom z niego nie korzystającym.

5. Zabrania się cumować jachtom obcym przy pomostach i nabrzeżu ośrodka.

6. Jednostki pływające cumują w porcie wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez bosmana.

7. Zabrania się kategorycznie wrzucania do wody opakowań szklanych, metalowych i jakichkolwiek nieczystości mogących zanieczyścić baseny portowe, pomosty i plażę ośrodka.

8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania sprzętu wodnego, nieprzestrzegania przepisów i zasad żeglowania lub naruszenia obowiązujących regulaminów – bosman może pozbawić daną osobę prawa przebywania w porcie i korzystania ze sprzętu pływającego.

9. Za realizację przepisów bezpieczeństwa w porcie jest odpowiedzialny bosman portu i dyrektor ośrodka.

BOSMAN PORTU                                                  KIEROWNIK OŚRODKA

Zobacz także

  • PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA W ramach profilaktyki przeciwpożarowej uczestnicy obozów i kolonii oraz pozostali goście zobowiązani są do przestrzegania niżej podanych warunków bezpieczeństwa: 1. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów, 2. Nie wolno bez zezwolenia rozpalać ognisk na terenie Ośrodka i poza nim. 3. Nie wolno używać otwartego ognia (świece, zapałki) do oświetlania pomieszczeń, 4. Nie zostawiać żelazek…
  • RGULAMIN SIŁOWNI Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującej się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym "OMEGA" w Stręgielku 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowania się, 2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć, 3. Torby i ubrania powinny…
  • REGULAMIN Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie obowiązujący osoby przebywające w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku Warunki pobytu w ośrodku 1. Z ośrodka mają prawo korzystać wszystkie osoby, których pobyt jest uzgodniony z kierownictwem, dopełnili obowiązku meldunkowego w biurze ośrodka i uiścili należną opłatę zgodnie z cennikiem. 2. Uczestnicy obozów i wczasowicze otrzymują…
  • REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI 1. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest obiektem Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującym się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku. 2. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest otwarte w czasie wakacji codziennie w godz. 9.00-13.00 i 15.00 -18.00 . 3. Do korzystania z miejsca wyznaczonego do…
  • REGULAMIN Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujących się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku 1. Za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć na boisku odpowiadają opiekunowie aktualnie sprawujący opiekę nad młodzieżą. 2. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci i…

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega