RGULAMIN SIŁOWNI Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującej się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowania się,
2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć,
3. Torby i ubrania powinny być pozostawione poza pomieszczeniem siłowni,
4. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie ; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika,
5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu
6. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora,
7. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc,
8. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku,
9. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
10. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek,
11. Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni, a o czasie ważności zaświadczenia decyduje lekarz (aktualność zaświadczenia sprawdza instruktor),
12. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

Zatwierdził
Kierownik ośrodka

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega