PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej uczestnicy obozów i kolonii oraz pozostali goście zobowiązani są do przestrzegania niżej podanych warunków bezpieczeństwa:

1. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów,
2. Nie wolno bez zezwolenia rozpalać ognisk na terenie Ośrodka i poza nim.
3. Nie wolno używać otwartego ognia (świece, zapałki) do oświetlania pomieszczeń,
4. Nie zostawiać żelazek i innych odbiorników prądu, włączonych do sieci bez nadzoru.
5. Zabrania się osobom korzystającym z Ośrodka manipulowania przy sieci elektrycznej.
6. Zobowiązuje się osoby korzystające z ośrodka do zapoznania się z INSTRUKCJĄ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU.

Kierownik Ośrodka

Zobacz także

  • REGULAMIN PORTU Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujacego się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku 1. Port „OMEGA” MOSSz w Stręgielku jest miejscem postoju jachtów żaglowych i sprzętu wodnego ośrodka. 2. Jachtami i innym sprzętem pływającym zarządza bosman portu, który działa z ramienia kierownictwa ośrodka. Decyzje bosmana są wiążące dla wszystkich…
  • RGULAMIN SIŁOWNI Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującej się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym "OMEGA" w Stręgielku 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowania się, 2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć, 3. Torby i ubrania powinny…
  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów: 1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 2. rozporządzenia MPiPS z dnia 14.3.1994 r.…
  • REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI 1. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest obiektem Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującym się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku. 2. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest otwarte w czasie wakacji codziennie w godz. 9.00-13.00 i 15.00 -18.00 . 3. Do korzystania z miejsca wyznaczonego do…
  • REGULAMIN Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujących się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku 1. Za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć na boisku odpowiadają opiekunowie aktualnie sprawujący opiekę nad młodzieżą. 2. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci i…

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega