REGULAMIN Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie

znajdujących się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć na boisku odpowiadają opiekunowie aktualnie sprawujący opiekę nad młodzieżą.

2. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

3. Dzieci i młodzież, która nie ćwiczy podczas zajęć pozostaje na terenie obiektu sportowego pod opieką wychowawcy odpowiedzialnego za całą grupę.

4. Dzieci i młodzież zobowiązana jest do korzystania z urządzeń obiektów sportowych w sposób właściwy dla danego urządzenia, np. nie wieszania się na bramkach i obręczach do koszy, nie pozostawiania śmieci na obiektach sportowych a w szczególności niebezpiecznych (szkło, elementy metalowe itp.)

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostających bez opieki na terenie obiektu. Odpowiedzialnym za to jest organizator wypoczynku dzieci i młodzieży.

DYREKTOR OŚRODKA