PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej uczestnicy obozów i kolonii oraz pozostali goście zobowiązani są do przestrzegania niżej podanych warunków bezpieczeństwa:

1. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów,

2. Nie wolno bez zezwolenia rozpalać ognisk na terenie Ośrodka i poza nim.

3. Nie wolno używać otwartego ognia (świece, zapałki) do oświetlania pomieszczeń,

4. Nie zostawiać żelazek i innych odbiorników prądu, włączonych do sieci bez nadzoru.

5. Zabrania się osobom korzystającym z Ośrodka manipulowania przy sieci elektrycznej.

6. Zobowiązuje się osoby korzystające z ośrodka do zapoznania się z INSTRUKCJĄ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU.

DYREKTOR OŚRODKA