MOSS OMEGA
+48.87 427 90 12
https://omega.mazury.pl
11–610 POZEZDRZE
STREGIELEK

tel. +48.87 427 90 12
tel. +48.87 427 90 14

Biuro Ośrodka czynne w dni robocze w godzinach 7 – 15

W przypadku grup zorganizowanych po sezonie turystycznym istnieje możliwość negocjacji ceny.
—————————-

WARTO WIEDZIEĆ

Wypełniając i wysyłając formularz dostępny na tej stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych i teleadresowych wyłącznie przez właściciela strony.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Osoby posiadające Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka korzystają z 10% bonifikaty  za nocleg i wyżywienie.