REGULAMIN SIŁOWNI Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie

znajdującej się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowania się,
2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć,
3. Torby i ubrania powinny być pozostawione poza pomieszczeniem siłowni,
4. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie ; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika,
5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu
6. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora,
7. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc,
8. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku,
9. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
10. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek,
11. Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni, a o czasie ważności zaświadczenia decyduje lekarz (aktualność zaświadczenia sprawdza instruktor),
12. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

DYREKTOR OŚRODKA