REGULAMIN PORTU Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie

znajdującego się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Port „OMEGA” MOSSz w Stręgielku jest miejscem postoju jachtów żaglowych i sprzętu wodnego ośrodka.

2. Jachtami i innym sprzętem pływającym zarządza bosman portu, który działa z ramienia kierownictwa ośrodka. Decyzje bosmana są wiążące dla wszystkich osób korzystających z jednostek pływających, sprzętu i urządzeń portu – a w szczególności w odniesieniu do

a.– Łodzi żaglowych i innych jednostek pływających należących do ośrodka,
b. – Załóg przebywających w porcie na jednostkach pływających,
c. – Każdej obcej jednostki pływającej przebywającej na terenie portu,
d. – Każdej osoby przebywającej w porcie.

3. Na terenie portu oraz na sprzęcie wodnym zabrania się:

a. –  Spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
b. – Kąpieli, mycia naczyń, prania odzieży itp. czynności nie związanych z bezpośrednim przeznaczeniem portu i powodujących zanieczyszczenie środowiska,
c. – Łowienia ryb z pomostu,
d. –  Leżakowania na pomostach,
e. – Przebywania na pomostach portu dzieciom do lat 14-stu bez opieki rodziców lub opiekunów.

4. Zabrania się wchodzenia na sprzęt pływający osobom z niego nie korzystającym.

5. Zabrania się cumować jachtom obcym przy pomostach i nabrzeżu ośrodka.

6. Jednostki pływające cumują w porcie wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez bosmana.

7. Zabrania się kategorycznie wrzucania do wody opakowań szklanych, metalowych i jakichkolwiek nieczystości mogących zanieczyścić baseny portowe, pomosty i plażę ośrodka.

8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania sprzętu wodnego, nieprzestrzegania przepisów i zasad żeglowania lub naruszenia obowiązujących regulaminów – bosman może pozbawić daną osobę prawa przebywania w porcie i korzystania ze sprzętu pływającego.

9. Za realizację przepisów bezpieczeństwa w porcie jest odpowiedzialny bosman portu i dyrektor ośrodka.

BOSMAN PORTU                                                                                     DYREKTOR OŚRODKA OŚRODKA