PRZYSTAŃ

Zobacz także

  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów: 1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 2. rozporządzenia MPiPS z dnia 14.3.1994 r.…
  • REGULAMIN Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie obowiązujący osoby przebywające w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku Warunki pobytu w ośrodku 1. Z ośrodka mają prawo korzystać wszystkie osoby, których pobyt jest uzgodniony z kierownictwem, dopełnili obowiązku meldunkowego w biurze ośrodka i uiścili należną opłatę zgodnie z cennikiem. 2. Uczestnicy obozów i wczasowicze otrzymują…
  • REGULAMIN Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujących się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku 1. Za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć na boisku odpowiadają opiekunowie aktualnie sprawujący opiekę nad młodzieżą. 2. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci i…
  • REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI 1. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest obiektem Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującym się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku. 2. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest otwarte w czasie wakacji codziennie w godz. 9.00-13.00 i 15.00 -18.00 . 3. Do korzystania z miejsca wyznaczonego do…

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega