REGULAMIN Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujących się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku

1. Za bezpieczeństwo młodzieży w czasie zajęć na boisku odpowiadają opiekunowie aktualnie sprawujący opiekę nad młodzieżą.
2. Zajęcia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
3. Dzieci i młodzież, która nie ćwiczy podczas zajęć pozostaje na terenie obiektu sportowego pod opieką wychowawcy odpowiedzialnego za całą grupę.
4. Dzieci i młodzież zobowiązana jest do korzystania z urządzeń obiektów sportowych w sposób właściwy dla danego urządzenia, np. nie wieszania się na bramkach i obręczach do koszy, nie pozostawiania śmieci na obiektach sportowych a w szczególności niebezpiecznych (szkło, elementy metalowe itp.)
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostających bez opieki na terenie obiektu. Odpowiedzialnym za to jest organizator wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kierownik Ośrodka

Zobacz także

  • REGULAMIN PORTU Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdujacego się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „OMEGA” w Stręgielku 1. Port „OMEGA” MOSSz w Stręgielku jest miejscem postoju jachtów żaglowych i sprzętu wodnego ośrodka. 2. Jachtami i innym sprzętem pływającym zarządza bosman portu, który działa z ramienia kierownictwa ośrodka. Decyzje bosmana są wiążące dla wszystkich…
  • PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA W ramach profilaktyki przeciwpożarowej uczestnicy obozów i kolonii oraz pozostali goście zobowiązani są do przestrzegania niżej podanych warunków bezpieczeństwa: 1. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów, 2. Nie wolno bez zezwolenia rozpalać ognisk na terenie Ośrodka i poza nim. 3. Nie wolno używać otwartego ognia (świece, zapałki) do oświetlania pomieszczeń, 4. Nie zostawiać żelazek…
  • RGULAMIN SIŁOWNI Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującej się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym "OMEGA" w Stręgielku 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowania się, 2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć, 3. Torby i ubrania powinny…
  • REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów: 1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 2. rozporządzenia MPiPS z dnia 14.3.1994 r.…
  • REGULAMIN Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie obowiązujący osoby przebywające w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku Warunki pobytu w ośrodku 1. Z ośrodka mają prawo korzystać wszystkie osoby, których pobyt jest uzgodniony z kierownictwem, dopełnili obowiązku meldunkowego w biurze ośrodka i uiścili należną opłatę zgodnie z cennikiem. 2. Uczestnicy obozów i wczasowicze otrzymują…

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega